Защита на личните данни

ПОЛИТИКА НА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ.

СИГУРНОСТ. ЛИЧНИ ДАННИ

 

1.       Сигурност на Вашият акаунт

 

Препоръчваме Ви да пазите конфиденциалността на потребителското име и парола, с които влизате/използвате САЙТА, за да се избегне неоторизиран достъп чрез потребителския Ви акаунт. По този начин, при всеки достъп / използване на САЙТА посредством акаунта (потребителско име и парола) се предполага, че поемате отговорност за всички действия, които ще бъдат извършени при ползването този акаунт.

Чрез влизането/използването на САЙТА, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и КЛИЕНТИТЕ се съгласяват да вземат всички необходими мерки, че сигурността на паролата няма да бъде разкрита  от трети лица.

Ако имате съмнения относно неоторизирана употреба / злоупотреба при използване на акаунта, препоръчваме Ви веднага да ни информирате.

При регистриране предоставената информация трябва да бъде коректна и пълна. Обръщаме Ви внимание, че носите отговорност, включително наказателна отговорност, за всякакви предоставени изявления / записи / фалшиви данни.

Филтон ЕООД си запазва правото да откаже на всеки ПОТРЕБИТЕЛ достъп до САЙТА, да закрие акаунт или да анулира ПОРЪЧКИ, включително потвърдени поръчки.

Също така, достъпът в САЙТА може да бъде временно спрян или ограничен, с цел поддръжка на сайта или въвеждане на нови дейности или услуги.

Филтон ЕООД ще положи всички усилия да осигури достъп до САЙТА без прекъсвания при електронно предаване и без грешки. Въпреки това, поради естеството на Интернет, непрекъснатият достъп и липсата на грешки не могат да бъдат гарантирани.

 

2.       Политика за конфиденциалност. Мерки за защита и сигурност

 

Филтон ЕООД разбира важността на конфиденциалността на вашите лични данни. При всяка транзакция осигуряваме сигурността на данните на всички ПОТРЕБИТЕЛИ, и гарантираме че вашите лични данните са защитени.

Препоръките на Филтон ЕООД

1.Пазете и полагайте грижи за защита на паролата си от трети лица!

Не предоставяйте паролата си на никого. Лице, което знае паролата Ви, има достъп до акаунта Ви;
Избягвайте използването на същата парола за различни акаунти;
Ако ползвате обществен  компютър (напр. в библиотека или Интернет кафе), винаги се уверявайте, че сте излезли от акаунта си, преди да си изключите компютъра;Често сменяйте паролата;

Не разгласявайте лична информация!

Филтон ЕООД няма да извършва следните действия при никакви условия:

 • Няма да изисква по телефона или по и-мейл да разкриете паролата на акаунта за използване на САЙТА или номера на кредитната си карта.

 • Няма да изисква по телефона да разкриете данните от Вашата банкова сметка или друга лична информация. Всяко подобно искане съответно по телефона или по имейл трябва да бъде игнорирано. При подобни случай се свържете с правоохранителни и правозащитни органи.

2.Ако някой отправи към Вас подобно искане, моля, обърнете се към нас – Филтон ЕООД, гр.Пловдив, ЖК Тракия, бл.154, вх.В, ап.21, у-л Александър Моллов, e mail: filton.orders@gmail.com, телефон +359 32 631323, 032 631323.

3.Идентифицирайте фалшивите и-мейли (фалшификация или измама)

Автентичните e-mail-и на Филтон ЕООД са тези, изпратени чрез електронна поща от адрес, filton.orders@gmail.com

Не са автентични и-мейли от Филтон ЕООД, които изискват лична информация, или тези които ви насочват към сайт, различен от www.za-da.com. Някои съобщения съдържат линкове към сайтове, които Ви насочват към друг сайт, въпреки че в URL има думата www.za-da.com,. Ако плъзнете мишката върху линка много пъти, можете да видите че URL-ът е различен от използвания URL за идентификация и за свързване към сайтове, притежавани от Филтон ЕООД

 

3.      Предпазване на лични данни

 

 • Всякаква предоставена информация относно лични данни или събрана чрез операциите в САЙТА, ще бъде обработена от Филтон ЕООД

 • Филтон ЕООД гарантира сигурността и конфиденциалността на предоставените данни и предавани чрез компютърната ни система.

Данните и личната информация, предоставена от ПОТРЕБИТЕЛИ/КЛИЕНТИ, се използва от Филтон ЕООД за управление на поръчки, за доставка на продукти и услуги, за обработка на плащания, за комуникиране с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ/КЛИЕНТИТЕ относно поръчки, продукти, услуги и промоционални оферти, препоръки на продукти и услуги.

Също така, Филтон ЕООД използва тези данни и информация за подобрение на онлайн магазина и платформата за онлайн търговия, за да се избегнат или предотвратят измами или злоупотреби във вреда на САЙТА, както и да се даде възможност на трети лица да извършват техническа поддръжка, логистика и други услуги за САЙТА.

Филтон ЕООД запазва всякаква информация, поставена на САЙТА или изпратена по друг начин от ПОТРЕБИТЕЛИ/КЛИЕНТИ.

 1. Повечето от личните данни са предоставени от Вас, когато регистрирате Вашия акаунт в www.za-da.com за търсене на продукти в САЙТА, когато осъществявате поръчки или изпращате съобщения.

 2. Под лични данни се разбира всякаква информация, служеща за идентифициране на физическо лице, или неин еквивален; едно отъждествимо лице е лицето, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез един идентификационнен номер или на един или повече параметри от неговата физическа самоличност – психологическа, умствена, икономическа, културна или социална.

 3. Обработването на лични данни представлява всякаква операция или съвкупност от операции, които се извършват по отношение на личните данни, чрез автоматични или неавтоматични средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, приспособяване или промяна, теглене, консултиране, използване, разкриване на трети лица за предаване, разпространяване или друга форма, присъединяване или комбиниране, блокиране, изтриване или унищожаване.

 4. Данните, които Вие предоставяте, са: име, презиме, фамилия, адрес , е-mail адрес и телефонен номер, име на получателя на поръчката (адреси и телефонни номера).

 5. Една серия от данни са събрани в автоматичен модул от Филтон ЕООД, като например Интернет Протокол (IP) адрес, използван за свързване на компютъра в Интернет; логин; e-mail адрес; парола; информация за вашия компютър и за методи за свързване, като видът на браузера и версия на операционната система; данни, които понякога се комбинират с подобна информация, събрана от други клиенти с цел да създава функции, като например „Най-добре продавани“;  URL (Uniform Resource Locator) пълно време (включително датата и часа), броя на cookie; визуализирани или търсени продукти; както и всякакъв използван телефонен номер за свързване с нашите оператори.

 6. Също така, Филтон ЕООД може да използва данни за браузера, като cookie, cookie Flash или други подобни данни, събрани чрез определени части на САЙТА за предотвратяване на измами и други цели.

Когато посетите сайта и използвате нашите продукти, или посетите уебсайт, където Филтон ЕООД публикува реклами, съдържание или анализи, za-da.com може да постави cookie във вашия уеб браузер. Един модул cookie е ниско количество съхранена информация на компютъра, с цел да идентифицира браузерът по време на взаимодействие с уеб сайтове. Модулите cookie могат да бъдат използвани с цел съхраняване на елементи, като идентификатори или потребителски предпочитания. Един уеб сайт може да постави модул cookie за съхраняване в браузъра ако настройките на браузъра позволяват това. Един браузър може да позволи на определен уеб сайт да има достъп до модулите cookie, и да откаже такъв достъп на други сайтове.

 1. Филтон ЕООД може да използва модули cookie и за други цели, включително за:

 • Достъп до информация, когато влизате, за да предоставите персонализирано съдържание, за да съхраните последната визуализирана страница на един продукт или услуга

 • Оферти и подходящо съдържание спрямо Вашите интереси.

 • Вътрешен анализ, предоставен от клиента.

 • Извършване на научни изследвания с цел подобряване на съдържанието, на продуктите и услугите

 • Подкрепа на мерките за сигурност, като например изискването на повторно влизане за един продукт или услуга след изтичането на определен период от време.

 • Помагане за идентифициране на някои потенциални измамни дейности

Ако желаете да не получавате реклами от www.za-da.com или да не сте вече абонат при получаването на оферти за избрани продукти от za-da.com, моля посетете страницата за отказване на абонамента.

www.za-da.com Ви дава възможност за постоянно отписване.

 1. Можете да конфигурирате браузъра за достъп на всички модули cookie, за отхвърляне на всички модули cookie или да Ви информираме тогава когато е поставен модул cookie. Браузърите се различават помежду си, и поради това Ви молим да се обърнете към менюто „Помощ“ на вашия браузър, за да научите начина за промяната на cookie.

Ако отхвърляте всички модули cookie, е възможно да нямате възможност да използвате продуктите или услугите на www.za-da.com, които изискват влизане и да нямате възможност да се възползвате от офертите на za-da.com

Чрез регистрирането в САЙТА/ извършване на ПОРЪЧКА и попълването на формуляри с лични данни, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ/КЛИЕНТИТЕ  декларират, че са съгласни всичките им лични данни да бъдат включени в базата данни на www.za-da.com (дружеството Филтон ЕООД) и дават своето изрично и недвусмислено съгласие, че техните лични данни могат да бъдат съхранени и използвани от Филтон ЕООД за:

 • Маркетинг дейности чрез получаването на информационни или търговски съобщения (оферти, промоции, рекламни и маркетингови съобщения на za-da.com.

 • Участие в конурси, промоции;

 • Изпращане на нетърговски или административни съобщения (промени в сайта, администриране т.н.);

 • Необходими вътрешни статистики за подобряване на предоставените качества на услуги и изображението на САЙТА и за създаване на нови характеристики, елементи, промоции, функциониране и нови услуги;

 • За да осигури достъпа до ограничени раздели на САЙТА.

 • Пазарни изследвания;

 

На основата на една изпратена поръчка на e-mail адрес filton.orders@gmail.com, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ/КЛИЕНТИТЕ могат да имат, безплатно, следните права:

-       Веднъж на година, потвърждаването, че личните данни  се обработват или не

-       да се намесват при предоставянето на данни;

-       да се противопоставят на обработката на данни заради законни и основателна причини, свързани с конкретната ситуация.

 

4. Права за интелектуална собственост

 

Съдържанието на този САЙТ, формата, текста, графиката, лого, буроните, иконките, изображенията,  аудио файлове, цифрови изтегляния, компилации на данни и софтуер, са собственост на Филтон ЕООД и са защитени от законите на България, както и международните закони за авторското право и базите данни.

Всички материали, включени в този САЙТ (съдържание), са собственост на Филтон ЕООД

Без прилагането на горепосоченото, Филтон ЕООД може да осигури възможността за изтегляне на тапети, скрийнсейвъри и други помощни програми от сайта.

Достъпът /използването на този САЙТ не дава на ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА права за препродажба или търговско използване на този САЙТ или съдържанието му.

ПОТРЕБИТЕЛИТЕ/КЛИЕНТИТЕ нямат право да събират или използват списъци, описания и цените на продуктите, търгувани от za-da.com да направят копие на този САЙТ или съдържанието му.

Всяко изтегляне или копиране на информация за акаунт в полза на друг търговец, както и използването на автоматични устройства или друг начин на придобиване за извличане на данни е строго забранена без изричното писмено съгласие на Филтон ЕООД

Достъп /използване на този уеб сайт не дава на ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА правото да възпроизвежда, дублира, копира, продава, препродава, посещава или по друг начин да използва с всякаква търговска цел този САЙТ и всяка част от него, без изричното писмено съгласие на Филтон ЕООД

ПОТРЕБИТЕЛИ/КЛИЕНТИТЕ нямат право да използват логото, марка или друга графика/чертеж на САЙТА, без изричното писмено съгласие на Филтон ЕООД

Чрез представяне на информация или материали чрез този сайт ПОТРЕБИТЕЛЯТ/КЛИЕНТЪТ се съгласява да предостави на дружеството Филтон ЕООД правото да използва, възпроизвежда, показва, модифицира, предава и разпространява тези материали или информация. Също така, ПОТРЕБИТЕЛЯТ/КЛИЕНТЪТ се съгласява, че дружеството Филтон ЕООД може да използва свободно в негов интерес тези идеи, концепции, know-how или техники, изпратени чрез сайта www.za-da.com

Дружеството Филтон ЕООД  няма да бъде обвързан със задължения, свързани с поверителността на изпратената информация, ако действащото законодателство не предвижда други спецификации в това отношение.